असार १५ मा उपत्यकामा बिक्री भयो सात करोडको दही

eQmk'/sf] h'h' wf} c;f/ !% df bxL lrp/f vfg] k|rng /x]sf]n] laxLaf/ h'h' wf} -/fhf bxL_ agfpg b'w tftfpFb} eQmk'/sf bxL Joj;foL . eQmk'/sf] h'h' wf} :jb]zdf dfq geP/ ljb]zdf;d]t k|Voft 5 . tl:a/ M nIdL uf?, eQmk'/, /f;;

उपत्यकामा एक दिनमै सात करोड रुपैयाँको दही बिक्री भएको छ।असार १५ मा धान दिवस मनाउने र दही चिउरा खाने चलन छ।

यसले गर्दा एक दिनमै दहीको कारोबार यति धेरै भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापको छ।यो वर्ष असार १५ गते उपत्यकामा मात्रै ७ लाख लिटर दही बिक्री भएको छ।

यसलाई पैसामा परिणत गर्दा ७ करोड मूल्यबराबरको कारोबार भएको देखिन्छ।दहीको औसत मूल्य एक सय रुपैयाँ प्रतिलिटर छ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान ९डीडीसी०सहित निजी क्षेत्रको ३० वटा डेरीबाट उत्पादित यो परिणाममा दहीको कारोबार भएको हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

बिक्रीका लागि राखिएका माछा

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतः चुनौतीपूर्ण कार्य तोकिएकै समयमा सकियो